This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Esimerkki

 

Tähän kuva / kuvat / videot

Kustakin oppimisaihiosta selostus samalla sabluunalla.

   
Kohderyhmä (opiskelijat) Esim. lähihoitajaopiskelijat + sairaanhoitajaopiskelijat
Oppimisympäristö (koulu / työpaikka / yritys)  
Keitä mukana (opiskelijat / opettajat / asiakkaat / jne)  
Ennakkovalmistelut  
Kesto / aikataulu  
Kuvaus oppimisprosessin kulusta  

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username